Christmas White House Tour 2019

Christmas White House Tour 2019

White Christmas Tour 2019 | Christmas 2019 White Christmas Tour 2019 | Christmas 2019.

White House Christmas Tour 2017 | Xmas | Christmas 2019, Christmas White Christmas Tour 2019 | Christmas 2019.

Christmas at the White House FLOTUS #Melania Trump gives Laura Bush a tour of the White House .

Melania Trump gives tour of White House Christmas decor POTUS #DonaldTrump and FLOTUS #MelaniaTrump give Laura Bush a tour .